กรมวิทย์ฯ ร่วมลงนามศึกษาวิจัยกับ SIH

PR4_6845

นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Prof.Katsushi Tokunaga,D.Sc. ในความร่วมมือการศึกษาวิจัยโรคเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ School of International Health (SIH) ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555


แหล่งข่าวโดย » ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4