อย. รุกปฏิบัติการลงพื้นที่สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญรับปีใหม่ในห้างสรรพสินค้า ป้องผู้บริโภคมิให้เสี่ยงอันตราย กระเช้าที่ไม่ได้คุณภาพ

 

อย.ลุย ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาติวานนท์ เพื่อให้ความเชื่อมั่นและแนะนำผู้บริโภคในการเลือกกระเช้าอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย พร้อมแนะผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสินค้า OTOPและเตือนผู้ประกอบการต้องแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน  มีข้อความเป็นภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน ระบุ ชื่อ ประเภทหรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในกระเช้าอย่างมีคุณภาพ

IMG_9349

 

ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ อย. ได้ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2555 โดยตรวจห้างสรรพสินค้าทั้งหมด 19 แห่ง และร้านค้าย่อย 1แห่ง จำนวนกระเช้ารวม 3,264 กระเช้า ไม่พบกระเช้าที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าย่อยดังกล่าว   ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลและตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้า ในวันนี้ (21 ธันวาคม 2555) ตนได้นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักอาหาร อย.สุ่มตรวจห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาติวานนท์ เพื่อให้ความเชื่อมั่นและแนะนำประชาชนในการเลือกกระเช้าอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์)ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต้องยอมรับว่ากระเช้าของขวัญเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป คือ มีการรวมสินค้าหลายอย่างไว้ในชุดเดียวกันจัดเป็นกระเช้าสำเร็จรูป โดยผู้ซื้อไม่สามารถแยกส่วนแกะดูแต่ละรายการสินค้าได้และยังเลือกสินค้าไม่ได้ ดังนั้น อย.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะกำหนดว่าในการที่จะขายสินค้าเป็นกระเช้าจะต้องมีฉลากรวม ระบุว่าในกระเช้ามีรายการสินค้าใดบ้าง โดยแสดง ชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ รวมทั้งแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหาร นอกจากนี้ สินค้าที่นำมาใส่ในกระเช้าต้องเป็นสินค้าได้มาตรฐานและถูกกฎหมาย ถ้าเป็นอาหาร ต้องมีการแสดงฉลากอาหารอย่างถูกต้อง หรือต้องมีเลขสารบบอาหาร
รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ห้างสรรพสินค้าหรือผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีความผิด คือ หากพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่พ้นกำหนดอายุจำนวน 6รายการ ได้แก่ 1.อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก 2.อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 3.นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก 4.นมเปรี้ยว 5.นมโคที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ 6.อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เข้าข่ายฝ่าฝืนประกาศฯ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท นอกจากนี้หากตรวจพบอาหารอื่นนอกเหนือจาก 6 รายการดังกล่าวหมดอายุการบริโภค จะต้องนำไปตรวจพิสูจน์ หากพบว่ามีคุณภาพไม่เป็นไปตามาตรฐาน เข้าข่ายอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากตรวจพบสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้องมีโทษปรับไม่เกิน 30,000บาท ในส่วนของผู้บริโภค หากพบการจำหน่ายกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ หรือไม่มีฉลากรวมบนกระเช้า ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ อย.ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต้องผ่านเกณฑ์การผลิตที่ดีจาก อย. (primary GMP :จีเอ็มพีขั้นต้น)ตามนโยบายรัฐบาล จึงขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพราะทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ ถูกใจผู้รับ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดีไม่หมดอายุ

แหล่งข่าวโดย » กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.  

 

Last modified on วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 07:52 น.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4