วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 07:02 น. Written by  Administrator

สคร.9 จัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านวิจัยโดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง


397006_388000437955528_967264284_n_500_375

 

 

           เมื่อช่วงวันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 ดร.นายแพทย์ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค ได้เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิจัยเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค...และภัยสุขภาพครั้งที่ 1 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จัดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างกระบวนการคิดตามการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการผสมผสานเทคนิคสำคัญ คือ เรียนรู้จากวิทยากร การลงมือปฏิบัติจริง และการติดตามให้คำแนะนำที่ใกล้ชิดของวิทยากรหลักและวิทยากรพี่เลี้ยง ซึ่งสอดคล้องส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกในเขตพื้นที่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 30 คนข่าวนี้สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 กรมควบคุมโรค : การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพรายละเอียดภาพข่าวนี้ทั้งหมดที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.388000184622220.97013.162933320462242&type=1

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

logo_hisomap_copy logo_OPPP
newlogoict54 name_unit2
ops region4